Dinsdag 21 juli – jongste groep

Dinsdag 21 juli – jongste groep

 

Als je het verhaal uit de Bijbel zelf wil lezen kan dat hier…
Het staat aan het begin van de Bijbel in Exodus hoofdstuk 2.

De Bijbeltekst waar het vandaag over gaat…

Themalied:
God redt door de Heere Jezus van de zonde, strijd en pijn.
Hij wil heel graag zondaars redden, Overwinnaar voor je zijn.
Jezus, Hij is Overwinnaar, Hij verlost, heeft alle macht,
Jezus, Hij is Overwinnaar, in je zwakheid geeft Hij kracht.
Jezus, Hij is Overwinnaar, geef Hem eer, hoor naar Zijn stem
Jezus, Hij is Overwinnaar, geef je leven dan aan Hem!

Kleurplaat van Mozes in het biezen mandje…

Los de rebus op…

Cijferpuzzel…

Klik hier om de kleurplaat te openen…

Zoekt eerst het Koninkrijk van God
Zoekt eerst het Koninkrijk van God,
en Zijn gerechtigheid
En dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, Halleluja
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Hallelu, Halleluja!

Men kan niet leven van brood alleen
Maar van ieder Woord,
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, Halleluja
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Hallelu, Halleluja!

Bidt, en u zal gegeven zijn,
Zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, Halleluja
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Hallelu, Halleluja!

Lees je Bijbel
Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag.
Lees je Bijbel, bid elke dag, of je groeien mag.
Of je groeien mag, of je groeien mag!
Lees je Bijbel, bid elke dag, of je groeien mag!