Woensdag 22 juli – oudste groep

Woensdag 22 juli – oudste groep

 

Als je het verhaal uit de Bijbel zelf wil lezen kan dat hier…
Het staat in Richteren hoofdstuk 7.

De Bijbeltekst waar het vandaag over gaat…


Themalied:
God redt door de Heere Jezus van de zonde, strijd en pijn.
Hij wil heel graag zondaars redden, Overwinnaar voor je zijn.
Jezus, Hij is Overwinnaar, Hij verlost, heeft alle macht,
Jezus, Hij is Overwinnaar, in je zwakheid geeft Hij kracht.
Jezus, Hij is Overwinnaar, geef Hem eer, hoor naar Zijn stem
Jezus, Hij is Overwinnaar, geef je leven dan aan Hem!

Pak je Bijbel en kom meer te weten over Gideon…en wat God tegen jou wil zeggen!

Los jij het op…met geheimschrift?

Of kies je liever voor een doolhof…?

Kleur op nummer

Kun jij de antwoorden geven in het Engels…???

Het lied van Gideon
Dit is het lied van de man die overwon, dit is het lied van Gideon.
Dit is het lied van de man die overwon, dit is het lied van Gideon.
Die de vijand heeft verslagen,
zonder paard en zonder wagen,
zonder leger sterk en groot.
Maar met God als bondgenoot.

Dit is het lied van de man die overwon, dit is het lied van Gideon.
Dit is het lied van de man die overwon, dit is het lied van Gideon. Middernacht geeft hij een teken,
fakkels branden, kruiken breken.
De bazuinen klinken luid,
en de vijand schreeuwt het uit.

Dit is het lied van de man die overwon, dit is het lied van Gideon.
Dit is het lied van de man die overwon, dit is het lied van Gideon.
Zo wordt Midian verslagen.
Zonder paard en zonder wagen,
zonder leger sterk en groot.
Maar met God als bondgenoot.