Maandag 20 juli – oudste groep

Maandag 20 juli – oudste groep

Als je het verhaal uit de Bijbel zelf wil lezen kan dat hier…
Het staat in Handelingen hoofdstuk 16 vers 25 en verder.

De Bijbeltekst waar het vandaag over gaat…

Themalied:
God redt door de Heere Jezus van de zonde, strijd en pijn.
Hij wil heel graag zondaars redden, Overwinnaar voor je zijn.
Jezus, Hij is Overwinnaar, Hij verlost, heeft alle macht,
Jezus, Hij is Overwinnaar, in je zwakheid geeft Hij kracht.
Jezus, Hij is Overwinnaar, geef Hem eer, hoor naar Zijn stem
Jezus, Hij is Overwinnaar, geef je leven dan aan Hem!

We gaan in de Bijbel lezen en nog meer leren over Paulus en Silas…en van wie zij de overwinning kregen!

Husselpuzzel…in Efeze 6 vers 13 staan alle woorden.

Een kleurplaat over de bevrijding van Paulus en Silas

Kleurplaat over de wapen-uitrusting

Bewaar je oog:
Bewaar je oog, bewaar je oog, voor wat je ziet
Bewaar je oog, bewaar je oog, voor wat je ziet.
Er is er Eén die op je let, en die luistert naar t gebed.
Bewaar je oog, bewaar je oog, voor wat je ziet!

Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort….
Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt….
Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet…
Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat…
Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet….