Donderdag 23 juli – jongste groep

Donderdag 23 juli – jongste groep

Als je het verhaal uit de Bijbel zelf wil lezen kan dat hier…
Het staat in het Nieuwe Testament. In Mattheüs 26 vers 36-56 staat de gevangenneming en in Lukas 23 vanaf vers 33 over de kruisiging van de Heere Jezus.

De Bijbeltekst waar het vandaag over gaat…

Themalied:
God redt door de Heere Jezus van de zonde, strijd en pijn.
Hij wil heel graag zondaars redden, Overwinnaar voor je zijn.
Jezus, Hij is Overwinnaar, Hij verlost, heeft alle macht,
Jezus, Hij is Overwinnaar, in je zwakheid geeft Hij kracht.
Jezus, Hij is Overwinnaar, geef Hem eer, hoor naar Zijn stem
Jezus, Hij is Overwinnaar, geef je leven dan aan Hem!

Medaille voor jou!

Kleurplaat

Wie is overwinnaar?…om uit te printen en te onthouden!

Om op te zoeken in de Bijbel…

Los jij de rebus op…?

Kijk je mee naar het schilderij?
Wat zie je daar?

Juist, een kloof tussen de twee rotsen.
Je kan niet naar de overkant, zonder dat kruis.

Adam en Eva waren de eerste mensen op aarde. Ze deden nooit verkeerde dingen. Toen aten ze van een boom, die God had verboden. Daardoor gingen ze verkeerde dingen doen en hadden ze een straf verdiend. Er kwam een kloof tussen God en de mens. De mens probeerde die te overbruggen door goed zijn best te doen, maar niks hielp. God zag dit en gaf DE oplossing..

Hij stuurde Zijn enige Zoon Jezus naar deze wereld.
Hij stierf aan het kruis voor alle verkeerde dingen, voor de straf.
Maar Hij is ook weer opgestaan en leeft. Daardoor kan Hij ook jouw zonden vergeven. Dan ben je meer dan Overwinnaar!
Het kruis op het schilderij wijst dus naar Jezus.

Als jij beseft dat je leven besmet is en vervuild door de zonden. Dan moet je deze zonden tegen Jezus zeggen. Als we dat doen, ziet God onze zonden niet meer. Jezus heeft voor die zonden aan het kruis betaald. Zijn we dan perfect? Nee, we leven in een wereld waar de zonden nog steeds aanwezig zijn. Wel mogen we iedere dag weer vragen om bescherming voor de verkeerde dingen. Hij wil daarbij helpen. Ook mag je om vergeving vragen. Hij hoort ons altijd en wil niets liever dan jouw stem horen.

Misschien ken je onderstaand slaapliedje wel. Daar vraag je ook om vergeving van je verkeerde dingen. Bid het maar ’s avonds voor je gaat slapen.

Ik ga slapen, ik ben moe,
ik sluit mijn beide oogjes toe,
Heere houdt ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht.

Het boze dat ik heb gedaan,
zie het Heere toch niet aan.
Schoon mijn zonden vele zijn,
maak om Jezus wil mij rein.