Thema

Thema

Overwinnaar!

Winnen is voor veel mensen belangrijk. Je ziet dat bijvoorbeeld bij het spelen van een potje voetbal, een spelletje of het meedoen aan een kleurwedstrijd. Winnen lijkt erg belangrijk te zijn; Wie is de sterkste, slimste, knapste? Wie is de held?

Verliezen wordt vaak als zwak gezien. Toch kijkt het christelijk geloof heel anders aan tegen zwak zijn. Als je alles zelf, op eigen kracht wilt doen, lukt het je niet. Maar dan kom je juist, in je zonden en zwakheid, erachter dat je God nodig hebt en dat je niet zonder Zijn hulp kunt. Van God krijg je kracht, door je eigen zwakheid heen!

Ook in de bijbel gaat het vaak over ‘winnen en verliezen’. Denk maar aan Simson die vecht met een leeuw, of David die wint van de reus Goliath. Maar de belangrijkste overwinning wordt gehaald aan het kruis op Golgotha. Hier wint God van alle kwade machten, van satan, van zonde, ziekte en dood. Jezus is de overwinnaar! Als je dat gelooft, ben je in Hem meer dan een overwinnaar!

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. (Romeinen 8 vers 37)